Feltételek és feltételek

 1. Bevezető rendelkezések

1.1. A DATAMATRIX s.r.o., Na Folimance 2155/15, 120 00 Prága, azonosítószám: 08220697, 08220697, sp. C 315022 bélyegző (a továbbiakban: eladó) szabályozza a szerződő felek kölcsönös jogait és kötelezettségeit a 89/2012. az eladó és más természetes személy (a továbbiakban: vevő) között létrejött adásvételi szerződéssel (a továbbiakban: adásvételi szerződés) összefüggésben vagy alapján keletkezett „Ptk. az eladó webáruháza. A webáruházat az eladó az internetes címen található weboldalon (a továbbiakban: honlap), a weboldal felületén (a továbbiakban: áruház webes felület) keresztül üzemelteti.

1.2. A feltételek nem vonatkoznak arra az esetre, ha az eladótól árut vásárolni szándékozó személy jogi személy, vagy olyan személy, aki az áruk megrendelésekor üzleti tevékenysége vagy önálló hivatása részeként jár el.

1.3. A feltételektől eltérő rendelkezéseket az adásvételi szerződésben lehet megtárgyalni. Az adásvételi szerződés ettől eltérő rendelkezései elsőbbséget élveznek a feltételekben foglaltakkal szemben.

1.4. Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezései az adásvételi szerződés szerves részét képezik. Az adásvételi szerződés és az Általános Szerződési Feltételek magyar nyelven készült. Az adásvételi szerződés magyar nyelven is megköthető.

1.5. A feltételek szövegét az eladó megváltoztathatja, kiegészítheti. Ez a rendelkezés nem érinti a feltételek korábbi változatának hatálya alatt keletkezett jogokat és kötelezettségeket.

1.6 Az irányadó jog a Cseh Köztársaság joga.

1.7 Jogvita esetén a cseh bíróságok döntenek.

 1. Felhasználói fiók

2.1. A vásárló weboldalon történő regisztrációja alapján a vásárló hozzáférhet annak felhasználói felületéhez. A vásárló a felhasználói felületéről (a továbbiakban: felhasználói fiók) rendelhet árut. Ugyanakkor a vásárló regisztráció nélkül is rendelhet árut közvetlenül az üzlet webes felületéről.

2.2. A Vásárló a weboldalon történő regisztrációkor és az áru megrendelésekor köteles minden adatot helyesen és a valóságnak megfelelően megadni. A Vevő köteles a felhasználói fiókjában megadott adatokat bármilyen változás esetén frissíteni. A vásárló által a felhasználói fiókban és az áru megrendelésekor megadott adatokat az eladó helyesnek tekinti.

2.3. A felhasználói fiókhoz való hozzáférést felhasználónév és jelszó biztosítja. A vásárló köteles a felhasználói fiókjához való hozzáféréshez szükséges információkat bizalmasan kezelni.

2.4. A vevő nem jogosult felhasználói fiókja harmadik fél számára történő használatára.

2.5. Az eladó megszüntetheti a felhasználói fiókot, különösen, ha a vevő több mint 5 évig nem használja felhasználói fiókját, vagy ha a vevő megszegi az adásvételi szerződésből (ideértve a feltételeket is) vállalt kötelezettségeit.

2.6. Vevő tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiók nem biztos, hogy folyamatosan elérhető, különös tekintettel az eladó hardver és szoftver berendezéseinek szükséges karbantartására, ill. harmadik felek hardver- és szoftverberendezéseinek szükséges karbantartása.

 1. Az adásvételi szerződés megkötése

3.1. Az áruház webes felületén elhelyezett áruk minden bemutatása tájékoztató jellegű, és az eladó nem köteles ezen árukra vonatkozóan adásvételi szerződést kötni. A Ptk. 1732. § (2) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni.

3.2. Az áruház webes felülete információkat tartalmaz az áruról, beleértve az egyes áruk árait és az áru visszaküldésének költségeit is, amennyiben ezen áruk természeténél fogva nem küldhetők vissza a szokásos postai úton. Az áruk árai tartalmazzák az általános forgalmi adót és az összes kapcsolódó díjat. Az áruk árai mindaddig érvényben maradnak, amíg azok megjelennek az áruház webes felületén. Ez a rendelkezés nem korlátozza az eladó azon lehetőségét, hogy egyedileg elfogadott feltételek mellett adásvételi szerződést kössön.

3.3. Az áruház webes felülete az áruk csomagolásával és kiszállításával kapcsolatos költségekről is tartalmaz információkat. A webáruház webes felületén a csomagolás és a szállítás költségeire vonatkozó információk csak abban az esetben érvényesek, ha az árukat Magyarország területén belül szállítják ki.

3.4. Az áru megrendeléséhez a vásárló az áruház webes felületén található megrendelőlapot tölti ki. A megrendelőlap főként a következőkről tartalmaz információkat:

3.4.1. megrendelt árut (a megrendelt árut a vásárló az áruház webes felületének elektronikus kosarába "teszi"),

3.4.2. az áru vételárának fizetési módja, tájékoztatás a megrendelt áru szállításának szükséges módjáról és

3.4.3. tájékoztatást az áruk kiszállításával kapcsolatos költségekről (a továbbiakban együttesen: „megrendelés”).

3.5. A megrendelés eladónak történő elküldése előtt a vevő ellenőrizheti és megváltoztathatja a vevő által a megrendelésben megadott adatokat, figyelembe véve azt is, hogy a vevő képes-e felismerni és kijavítani a megrendelésbe történő adatbevitel során fellépő hibákat. A vevő a megrendelést a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva küldi el az eladónak. A megrendelésben szereplő adatokat az eladó helyesnek tekinti. Az eladó a megrendelés kézhezvételét követően haladéktalanul visszaigazolja ezt az átvételt a vevőnek e-mailben, a felhasználói fiókban vagy a megrendelésben megadott e-mail címére (a továbbiakban: „vevő e-mail címe”). .

3.6. Az eladó a megrendelés jellegétől függően (áru mennyisége, vételár összege, becsült szállítási költség) minden esetben jogosult a vevőtől a megrendelés további visszaigazolását kérni (például írásban vagy telefonon).

3.7. Az eladó és a vevő közötti szerződéses jogviszony a megrendelés elfogadásának (elfogadásnak) kézbesítésével jön létre, amelyet az eladó e-mailben küld meg a vevőnek, a vevő e-mail címére.

3.8. A vevő vállalja, hogy az adásvételi szerződés megkötésekor távoli kommunikációs eszközöket használ. Az adásvételi szerződés megkötésével összefüggésben a távközlő eszközök távhasználata során a vevőnél felmerülő költségeket (internetkapcsolat költsége, telefonhívások költsége) a vevő maga fedezi, és ezek a költségek nem térnek el az alapköltségektől. mérték.

 1. Áru ára és fizetési feltételek

4.1. A vevő az áru árát és az áru szállításával kapcsolatos költségeket az adásvételi szerződés szerint az eladónak az alábbi módokon fizetheti meg:

 • készpénzben az eladó telephelyén a következő címen: Vojkovice 58, 362 73 Vojkovice nad Ohří;
 • utánvéttel a vevő által a megrendelésben megadott helyen;
 • készpénz nélküli átutalással az eladó 5714303399/0800 számlaszámára, amelyet a Česká Spořitelna, as társaságnál tartanak fenn (a továbbiakban: "eladó fiókja");
 • készpénz nélkül a ComGate fizetési rendszeren keresztül; Ebben az esetben a fizetés a ComGate Payments, as fizetési átjárón keresztül történik, és a fizetésre ennek a fizetési átjárónak a feltételei vonatkoznak, amelyek a következő címen érhetők el:https://www.comgate.cz/cz/payment-brana.
 • harmadik fél által nyújtott kölcsön révén.

4.2. A vételáron felül a vevő köteles megfizetni az eladónak az áru csomagolásával és kiszállításával kapcsolatos költségeket is a megállapodás szerinti összegben. Kifejezetten eltérő rendelkezés hiányában a vételár tartalmazza az áru kiszállításával kapcsolatos költségeket is.

4.3. Az eladó nem kér előleget vagy más hasonló fizetést a vevőtől. Ez nem érinti az Általános Szerződési Feltételek 4.6 pontjában foglaltakat az áru vételárának előzetes fizetési kötelezettségére vonatkozóan.

4.4. Készpénzes vagy utánvétes fizetés esetén a vételár az áru átvételekor esedékes. Készpénz nélküli fizetés esetén a vételár az adásvételi szerződés megkötésétől számított 7 napon belül esedékes.

4.5. Készpénz nélküli fizetés esetén a vevő köteles az áru vételárát a változó fizetési jel megjelölésével együtt megfizetni. Készpénz nélküli fizetés esetén a vevő vételár fizetési kötelezettsége akkor teljesül, amikor a megfelelő összeg jóváírásra kerül az eladó számláján.

4.6. Az eladó jogosult, különösen, ha a vevő nem ad további visszaigazolást a megrendelésről (3.6. pont), a teljes vételár megfizetését követelheti, mielőtt az árut elküldi a vevőnek. A Ptk. 2119. § (1) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni.

4.7. Az áruk árából az eladó által a vevőnek adott kedvezmények egymással nem vonhatók össze.

4.8. Ha az üzleti életben bevett, vagy általánosan kötelező jogszabály előírja, az eladó az adásvételi szerződés alapján teljesített fizetésekről adóbizonylatot - számlát - állít ki a vevőnek. Az eladó áfa-alany/nem. Adóbizonylat – az eladó a számlát az áru árának megfizetése után állítja ki a vásárlónak, és elektronikus formában elküldi a vevő e-mail címére.

4.9. Az adásvételi nyilvántartási törvény szerint az eladó köteles nyugtát kiállítani a vevőnek. Ezzel egyidejűleg köteles a beérkezett eladásokat az adóügyintézőnél online nyilvántartani; műszaki hiba esetén legkésőbb 48 órán belül.

 1. Elállás az adásvételi szerződéstől

5.1. A vevő tudomásul veszi, hogy a Polgári Törvénykönyv 1837. §-ának rendelkezései szerint nem állhat el többek között az olyan termék adásvételi szerződésétől, amelyet a vevő kívánsága szerint módosítottak. személy, a gyors romlásnak kitett áruk, valamint az átadást követően más áruval helyrehozhatatlanul összekeveredett áruk szállítására vonatkozó adásvételi szerződésből a zárt csomagolású áru szállítására vonatkozó adásvételi szerződésből, amelyet a fogyasztó eltávolított a csomagolásból és higiéniai okokból nem lehetséges visszaküldeni, valamint a hang- vagy képfelvétel, illetve számítógépes program szállítására vonatkozó adásvételi szerződésből, ha azok eredeti csomagolását megsértette.

5.2. Ha nem a szerződési feltételek 5.1. pontjában említett esetről van szó, vagy más olyan esetről, amikor az adásvételi szerződéstől nem lehet elállni, a vevőnek jogában áll elállni az adásvételi szerződéstől a 1829. § (1) bekezdése szerint. a Polgári Törvénykönyv szerint az áru átvételétől számított tizennégy (14) napon belül, míg abban az esetben, ha az adásvételi szerződés tárgya többféle áru vagy több alkatrész szállítása, ez az időszak az áru átvételének napjától számít. utolsó áruszállítás. Az adásvételi szerződéstől való elállást az előző mondatban meghatározott határidőn belül meg kell küldeni az eladónak. Az adásvételi szerződéstől való elálláshoz a vevő az eladó által biztosított formanyomtatvány mintát használhatja, amely a feltételek mellékletét képezi. Az adásvételi szerződéstől való elállást a vevő többek között az eladó telephelyének címére vagy az eladó e-mail címére küldheti el.

5.3. Az adásvételi szerződéstől a feltételek 5.2 pontja szerinti elállás esetén az adásvételi szerződés kezdettől fogva eláll. Az árut a vevőnek az adásvételi szerződéstől való elállásának az eladóhoz történő kézbesítésétől számított tizennégy (14) napon belül vissza kell küldenie az eladónak. Ha a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, a vevőt terheli az áru eladónak történő visszaküldésével járó költségek, még akkor is, ha az árut jellegéből adódóan a szokásos postai úton nem lehet visszaküldeni.

5.4. Az adásvételi szerződéstől a feltételek 5.2. pontja szerinti elállás esetén az eladó az adásvételi szerződéstől való elállást követő tizennégy (14) napon belül köteles visszaadni a vevőtől kapott pénzt, azokkal megegyező módon. az eladó kapta őket a vevőtől. Az eladó az áru vevő általi visszaküldésekor vagy más módon is jogosult a vevő által nyújtott teljesítményt visszaadni, ha a vevő beleegyezik és a vevőt nem terheli többletköltség. Ha a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, az eladó nem köteles visszaadni a kapott pénzt a vevőnek, mielőtt a vevő visszaküldi neki az árut, vagy bizonyítja, hogy az árut az eladónak küldte.datamatrixsro@seznam.cz.

5.5. Az eladó jogosult az áruban okozott kár megtérítési igényét egyoldalúan beszámítani a vevő vételár-visszatérítési igényébe.

5.6. Azokban az esetekben, amikor a vevőnek jogában áll elállni az adásvételi szerződéstől a Ptk. 1829. § (1) bekezdése szerint, az eladó is jogosult az adásvételi szerződéstől bármikor elállni, egészen az áru átvételének időpontjáig. a vevő által. Ebben az esetben az eladó a vételárat indokolatlan késedelem nélkül, készpénz nélkül, a vevő által megjelölt számlára visszatéríti a vevőnek.

5.7. Ha az áruval együtt ajándékot is átadnak a vevőnek, az eladó és a vevő között az ajándékozási szerződés azzal a felmondási feltétellel jön létre, hogy ha a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, az ajándékozásra vonatkozó ajándékozási szerződés hatályát veszti, a vevő köteles az árut ajándékkal együtt visszaküldeni az eladónak.

MINTA - a fogyasztó elállása az adásvételi szerződéstől

 1. Áruszállítás és szállítás

6.1. Ha a megrendelt áru raktáron van, az eladó a megrendelés vevőnek történő visszaigazolásától számított 5 munkanapon belül kiszállítja azt. A készleten nem lévő áruk nem képezik a megrendelés tárgyát, kivéve, ha az eladó és a vevő megállapodik egy másik szállítási időpontban.

6.2. Ha a vevő és az eladó ebben megállapodnak, az eladó saját szállítmányozással vagy külső fuvarozón keresztül biztosítja az áru elszállítását az adásvételi szerződésben megállapodott helyre. A teljesítés helye ekkor azt a szállítási címet jelenti, amelyet a vevő a megrendelésben megadott, míg a vevő köteles gondoskodni az áru átvételéről a teljesítés helyén és a megközelítési útvonalon. Az adásvételi szerződésben meghatározott címen való távolléte esetén a megbeszélt szállítási napon a vevő köteles az áru kiszállításáról olyan személy által gondoskodni, aki az áru vételárát a járművezetőnek megfizeti. A korrekt szállításhoz a megrendelésben szükséges megadni azt a telefonszámot, amelyen a vásárló elérhető.

6.3. A szállítás árát az alábbi árlista határozza meg:

a vevő számára - egy külső hordozó

 • 0 kg-tól 8 kg-ig történő vásárlás esetén: 4000 Ft postaköltség, a GLS fuvarozón keresztül
 • 8 kg-tól 20 kg-ig terjedő vásárlás esetén: 8000 Ft postaköltség, Geis szolgáltatón keresztül
 • 20 kg-tól 249,9 kg-ig terjedő vásárlás esetén: 15 000 Ft postaköltség, a Geis szolgáltatón keresztül
 • 249,9 kg-os vásárlás esetén: 25 000 Ft postaköltség, Geis szolgáltatón keresztül

a vevő számára - kiszállítás és bemutató technikus által

 • 10 kg-os súlytól való vásárlás esetén: 32 000 Ft postaköltség

6.4 A készleten nem lévő és nem szállítható áruk értéke nem számít bele a megrendelés értékébe. A megbízás tényleges realizált értéke meghatározó annak meghatározásában, hogy a megbízás melyik kategóriába tartozik.

6.5. A vevő a küldemény átvételekor köteles a sofőr jelenlétében ellenőrizni, hogy a küldemény csomagolása sértetlen és sértetlen-e. Abban az esetben, ha a küldemény csomagolásán már az áru átadása során sérülést észlelnek, a vevő köteles a sofőrrel sérülési jegyzőkönyvet készíteni és a küldeményt nem átvenni. Ugyanezen a napon a vevő köteles meggyőző tájékoztatást adni az eladónak, és közölni, hogy miért nem vette át az átvett árut. Az eladó ezután kiválasztja a megfelelő eljárást, és mindent megtesz annak érdekében, hogy az új küldeményt időben kézbesítse. Az itt meghatározott eljárás be nem tartása esetén a Vevőt az áru szállítása során keletkezett mennyiségi vagy minőségi hibái miatt semmiféle igény nem érvényesítheti.

6.6. A vevő és az eladó egyetértése esetén a megrendelt áru személyes átvétele is lehetséges. A vevő a küldeményt a megrendelés visszaigazolását követő ötödik munkanaptól 8-16 óra között veheti át a Vojkovice 58, 362 73 Vojkovice nad Ohří címen.

6.6. A kiszállítás napjának az áru vevő általi átvételének vagy a teljes vételár megfizetésének, illetve az áru fuvarozónak szállításra történő átadásának a napja, a fenti időpontok közötti ellentmondás esetén a nap, amely korábban történt.

6.7. Abban az esetben, ha a fuvarozási módot a vevő külön kérése alapján kötik meg, a vevő viseli az ezzel a szállítási móddal kapcsolatos kockázatot és minden többletköltséget.

6.8. Ha a vevő részéről felmerült okok miatt az árut ismételten vagy a megrendelésben megjelölttől eltérő módon szükséges leszállítani, a vevő köteles megfizetni az áru ismételt leszállításával járó költségeket, ill. más szállítási módhoz kapcsolódó költségek.

6.9. A felek további jogait és kötelezettségeit az áruszállítás során az eladó speciális szállítási feltételei szabályozhatják, ha azt az eladó kiadta.

 1. Igényeljárás

7.1. A szerződő felek hibás teljesítésből eredő jogokkal kapcsolatos jogaira és kötelezettségeire a vonatkozó általánosan kötelező jogszabályok (különösen a Polgári Törvénykönyv 1914-1925. §-ának, 2099-2117. §-ának és 2161-2174. §-ának rendelkezései) az irányadók. A fogyasztóvédelemről szóló 634/1992.

7.2. Az eladó felelősséggel tartozik a vevő felé, hogy az áru átvételkor hibátlan. Az eladó különösen felelős a vevő felé azért, hogy abban az időben, amikor a vevő átvette az árut:

7.2.1. az áru azokkal a tulajdonságokkal rendelkezik, amelyekben a felek megállapodtak, megállapodás hiányában pedig azokkal a tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyeket az eladó vagy a gyártó leírt, vagy amelyeket a vevő az áru jellegére tekintettel és a reklám alapján elvárt. általuk végrehajtott,

7.2.2. az áru alkalmas arra a célra, amelyet az eladó a használatukra vonatkozóan megjelöl, vagy amelyre az ilyen típusú árukat általában használják,

7.2.3. az áru minősége vagy kialakítása megfelel a szerződött mintának vagy modellnek, ha a minőséget vagy kivitelt a szerződéses minta vagy modell szerint határozták meg,

7.2.4. az áru a megfelelő mennyiségben, méretben vagy súlyban és

7.2.5. az áru megfelel a jogszabályi előírásoknak.

7.3. A szerződési feltételek 7.2 pontjában foglalt rendelkezések nem vonatkoznak az alacsonyabb áron értékesített árukra olyan hibára, amelyre alacsonyabb áron állapodtak meg, az áru szokásos használatából eredő elhasználódására, abban az esetben, ha használt árut olyan hibára, amely megfelel az áru vevő általi átvételekor fennálló használati vagy kopási fokának, vagy ha ez az áru jellegéből következik.

7.4. A reklamációt indokolatlan késedelem nélkül írásban (e-mailben vagy postai úton) kell megtenni, vagy a szolgáltatás elmaradása esetén attól a naptól kezdve, amikor a szolgáltatást teljesíteni kellett. A hiba legkésőbb a teljesítés tárgyának átvételétől számított hat hónapon belül jelezhető.

7.5. A hibás teljesítéshez való jogát a vevő gyakorolja az eladóval annak telephelyének címén, ahol a reklamáció elfogadása az eladott áruk köre tekintetében lehetséges.

7.6. A feleknek az eladó hibafelelősségével kapcsolatos további jogait és kötelezettségeit az eladó reklamációs eljárása szabályozhatja.

7.7 Az eladó köteles a reklamációt a vevő (ügyfél) által a szerviznek vagy a szakembernek történő átadástól számított 30 napon belül rendezni. Ez az időtartam csak a vevő beleegyezésével hosszabbítható meg. A "panasz rendezése" kifejezés a következők valamelyikének megtételét jelenti:

7.7.1 Ha a hibás teljesítés lényeges szerződésszegés, a vevőnek joga van:

 • a hiba elhárítása új, hiba nélküli vagy hiányzó termék szállításával,
 • a hiba kijavítása a termék javításával,
 • a vételárból ésszerű kedvezményért, ill
 • elállni a szerződéstől.

 

7.7.2. Ha a hibás teljesítés jelentéktelen szerződésszegés, a Vevőnek joga van a hibát eltávolítani, vagy a vételárból ésszerű engedményt kapni. Mindaddig, amíg a vevő nem él a vételárból való engedmény jogával, vagy nem áll el a szerződéstől, az eladó beadhatja a hiányzót, vagy megszüntetheti a joghibát. Az egyéb hibákat az eladó saját belátása szerint a termék kijavításával vagy új termék szállításával eltávolíthatja; a választás nem okozhat indokolatlan költségeket a vevőnek. Ha az eladó a termék hibáját nem távolítja el időben, vagy megtagadja az áru hibájának elhárítását, a vevő kedvezményt kérhet a vételárból, vagy elállhat a szerződéstől. A választott választást a vevő az eladó beleegyezése nélkül nem változtathatja meg.

7.8 Új termék leszállítása esetén a vevő köteles az eredeti terméket saját költségén visszaküldeni. Az Ügyfél köteles a panaszt indokolatlan késedelem nélkül elfogadni, attól a naptól számított 14 napon belül, amelyen annak kezeléséről értesült. Ha a reklamáció a vevőhöz nem érkezik meg legkésőbb a határidő utolsó napjáig, az eladónak 50 CZK tárolási díjat számítanak fel, amely tartalmazza az áfát minden késedelem napjára. A vevő az áruk kiszállításakor vagy a jóváírás készpénzben történő kifizetésekor a reklamáció elintézését követően köteles bemutatni azt az okmányt, amely alapján az árut követelésre átvették, és személyazonosságát érvényes személyazonosító okmánnyal (állampolgári igazolvány, útlevél) kell igazolnia. ) a károk elkerülése és a bűncselekményekből származó bevétel legalizálása érdekében. Ezen dokumentumok bármelyikének benyújtása nélkül a DATAMATRIX s.r.o. vagy szerződéses partnere megtagadhatja az áru kiadását vagy a jóváírás visszafizetését.

7.9 A DATAMATRIX s.r.o.-nak jogában áll megtagadni az áru reklamációra történő átvételét abban az esetben, ha a reklamált áru és/vagy összetevői szennyezettek, vagy nem felelnek meg a higiéniailag biztonságos áru reklamáció benyújtásának alapvető követelményeinek.

7.10. Ha minőségi garanciát vállaltak, ez a garancia nem terjed ki az okozott károkra (kivéve, ha az ilyen tevékenység általános és a mellékelt használati útmutatóban nem tiltja):

 • az áru mechanikai sérülése, amelyet az Eroute-tól vagy a fuvarozótól eltérő személy okozott az áru kiszállítása során;
 • elektromos túlfeszültségek (látható égett alkatrészek vagy nyomtatott áramköri lapok), kivéve a normál eltéréseket;
 • az árut a használati feltételekkel ellentétes hőmérséklet, por, páratartalom, kémiai és mechanikai környezeti hatások szempontjából nem megfelelő körülmények között használja;
 • az áruk helytelen telepítése, kezelése, üzemeltetése vagy elhanyagolása;
 • túlzott terhelés vagy a dokumentációban meghatározott feltételekkel vagy általános elvekkel ellentétes használat által okozott károk;
 • minősíthetetlen beavatkozás vagy a paraméterek megváltoztatása;
 • az ügyfél által módosított árut, ha a hiba az ilyen módosítás következtében keletkezett;
 • elemek vagy vis maior okozta károk; vagy
 • hibás vagy nem eredeti fogyóeszközök használata vagy az abból eredő károk miatt, ha az ilyen használat nem szokásos és a mellékelt használati útmutatóban nem zárták ki.

7.10.1 A mindennapi használat során a szokásos kopásnak számító elemek a következők:

 • gumik és tömlők
 • ABS műanyag burkolatok
 • kárpit és ülőfelület (kartámasz párnák és üléshuzat)
 • motorkefék
 • Párnák
 • biztosítékok és izzók
 • kosarak
 • zár

Ezek a korlátozások nem érvényesek, ha az árunak a fenti feltételekkel ellentétes tulajdonságait a vásárló és az Eroute kifejezetten megállapodott, kicserélte vagy bejelentette, vagy az az elvégzett reklámozás vagy az áru szokásos használata miatt várható.

7.11. A vevő nem állhat el a szerződéstől, és nem követelheti új termék szállítását, ha a terméket abban az állapotban nem tudja visszaküldeni, ahogyan azt átvette. ez nem vonatkozik

 • ha az állapot a hibaellenőrzés következtében megváltozott,
 • ha a vevő az árut a hiba felfedezése előtt használta,
 • ha a vevő cselekedetével vagy mulasztásával nem tette lehetetlenné az áru változatlan állapotban történő visszaküldését, vagy
 • ha a vásárló a hibát a hiba felfedezése előtt rendeltetésszerű használat során eladta, elfogyasztotta vagy megváltoztatta; ha ez csak részben történt meg, a vevő visszaadja az eladónak azt, amit még vissza tud küldeni, és megtéríti az eladónak a kárt olyan mértékben, amilyen mértékben a dolog használatából hasznot húzott.

Ha a vevő a hibát időben nem jelzi, elveszti a szerződéstől való elállás jogát.

7.12. A vevő köteles a jótállás hatálya alá tartozó hibát a vevőnek indokolatlan késedelem nélkül jelezni, miután lehetősége volt a teljesítés tárgyát megvizsgálni és a hibát felfedezni, de legkésőbb a jótállás időtartama által meghatározott reklamációs határidőn belül. garancia időszak.

MINTA - A hibás teljesítéshez való jog gyakorlása

 1. A szerződő felek egyéb jogai és kötelezettségei

8.1. A vevő az áru teljes vételárának megfizetésével szerzi meg az áru tulajdonjogát.

8.2. A vevővel kapcsolatban az eladót nem köti semmilyen magatartási kódex az 1826. § (1) bekezdésének rendelkezései értelmében. e) pontja alapján a Ptk.

8.3. Az eladó a fogyasztói panaszokat a datamatrixsro@seznam.cz elektronikus címen kezeli . Az eladó a vevő panaszának kezeléséről tájékoztatást küld a vásárló e-mail címére.

8.4. Az adásvételi szerződésből eredő fogyasztói jogviták peren kívüli rendezése a Cseh Kereskedelmi Felügyelet feladata, melynek székhelye: Štěpánská 567/15, 120 00 Prága 2, azonosítószám: 000 20 869, internetcím:https://adr.coi.cz/cs. Az internetes címen található online vitarendezési platformhttps://ec.europa.eu/consumers/odr felhasználható az eladó és a vevő közötti adásvételi szerződésből eredő viták rendezésére.

8.5. Európai Fogyasztói Központ, Csehország, székhelye: Štěpánská 567/15, 120 00 Prága 2, internetcím:http://www.evropskyspotrebitel.cz az Európai Parlament és Tanács 2013. május 21-i 524/2013/EU rendelete szerinti kapcsolattartási pont az online fogyasztói vitarendezésről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról ( fogyasztói jogviták online rendezésére vonatkozó rendelet).

8.6. Az eladó kereskedelmi engedély alapján jogosult árut értékesíteni. A kereskedelmi ellenőrzést a hatáskörébe tartozó illetékes kereskedelmi iroda végzi. A Személyes Adatvédelmi Hivatal felügyeli a személyes adatok védelmét. A Cseh Kereskedelmi Felügyelőség meghatározott mértékben felügyeli többek között a fogyasztóvédelemről szóló, módosított 634/1992. sz. törvény betartását.

8.7. A vevő ezennel átvállalja a körülmények megváltozásának kockázatát a Ptk. 1765. § (2) bekezdése értelmében.

9 Személyes adatok védelme

9.1. Az Ön tájékoztatási kötelezettsége a vásárló felé a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos természetes személyek védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. cikkével összhangban. a 95/46/EK irányelv (Általános Adatvédelmi Rendelet) (a továbbiakban: GDPR rendelet) hatályon kívül helyezése a vásárló személyes adatainak az adásvételi szerződés teljesítése céljából történő feldolgozásával kapcsolatban, tárgyalások lebonyolítása céljából. adásvételi szerződést és az eladó közkötelezettségei teljesítése érdekében az eladó külön oldalon keresztül teljesíti a személyes adatok védelme.

 1. Kereskedelmi üzenetek küldése és cookie-k tárolása

10.1. A vevő az információs társadalom egyes szolgáltatásairól, valamint egyes törvények (az információs társadalom egyes szolgáltatásairól szóló törvény) módosításáról a 480/2004 sz. törvény 7. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően hozzájárul, módosítása szerint az eladó üzleti közleményeinek elektronikus címre vagy a vevő telefonszámára történő megküldésére. Az eladó a GDPR rendelet 13. cikkében foglalt, a vásárló személyes adatainak üzleti kommunikáció küldése céljából történő kezelésével kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségét a vásárlóval szemben külön dokumentumon keresztül teljesíti.

10.2. A vevő beleegyezik, hogy úgynevezett cookie-kat tároljon számítógépén. Abban az esetben, ha lehetőség van a weboldalon történő vásárlásra és az eladó adásvételi szerződésből eredő kötelezettségeinek teljesítésére anélkül, hogy a vevő számítógépén úgynevezett cookie-k kerülnének tárolásra, a vásárló az előző mondat szerinti hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

 1. Záró rendelkezések

11.1. Ha az adásvételi szerződéssel létrejött kapcsolat nemzetközi (külföldi) elemet tartalmaz, akkor a felek megállapodnak abban, hogy a kapcsolatra a cseh jog az irányadó. Az előző mondat szerinti jogválasztással a fogyasztó vevőt nem fosztják meg a jogrend azon rendelkezései által biztosított védelemtől, amelytől szerződésben nem lehet eltérni, és amely választás hiányában törvény rendelkezései, egyébként a szerződéses kötelezettségekre irányadó jogról szóló, 2008. június 17-i 593/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (Róma I.) 6. cikke (1) bekezdésének rendelkezései szerint alkalmazandók. ).

11.2. Ha a feltételek bármely rendelkezése érvénytelen vagy hatálytalan, vagy azzá válik, az érvénytelen rendelkezés helyébe olyan rendelkezés lép, amelynek jelentése a lehető legközelebb áll az érvénytelen rendelkezéshez. Egy rendelkezés érvénytelensége vagy érvénytelensége nem érinti a többi rendelkezés érvényességét.

11.3. Az adásvételi szerződést a feltételekkel együtt az eladó elektronikus formában archiválja, és nem hozzáférhető.

11.4. Az eladó elérhetőségei:

szállítási cím: Vojkovice 58, 362 73 Vojkovice nad Ohří

E-mail cím: datamatrixsro@seznam.cz

telephone : 703 669 443

Jelen feltételek 2023.01.01-től hatályosak.